Ośrodek Szkolenia Kierowców STACH prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A i B. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów trzy miesiące przed osiągnięciem: 14. roku życia – dla kat. AM, 16. roku życia – dla kat. A1, 18. roku życia – dla kat. A2, B.

 1. Kursant przed rozpoczęciem jazdy jest zobowiązany do: – wpisania się na grafik po uprzednim opłaceniu każdej wpisanej godziny jazdy– przyjścia w wyznaczonym terminie, który wcześniej został przez kursanta ustalony.
 2. Po zakończeniu jazd kursant jest zobowiązany do zaliczenia egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwszy egzamin wewnętrzny w cenie kursu, kolejny teoretyczny – 30 zł, praktyczny 120 zł.
 3. Grafiki jazd są ogólnodostępne u instruktorów i każdy kursant może dokonać rezerwacji jazd. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie jazd (zwłaszcza na kursach przyspieszonych i expres), szkoła nie gwarantuje wolnych miejsc w każdym dniu i o każdej godzinie (rozpoczęcie jazd jest uzależnione od dostępności wolnych terminów u wybranego instruktora).
 4. Instruktor nauki jazdy czeka na kursanta w umówionym miejscu przez 30 minut, po tym czasie uznaje się, że wyżej wymieniony kursant zrezygnował z zajęć i zostaje on obciążony kosztami w wysokości 50 zł za jedną godzinę jazdy umówionej, a niewykorzystanej.
 5. Kursant może zrezygnować z jazdy wpisanej już do grafiku bez obciążenia go kosztami, tylko wtedy, gdy zgłosi to 48 godzin przed umówioną jazdą, nie licząc świąt i niedziel.
 6. Jazdy rozpoczynamy: dla kat. B z ul. Ingardena przy Al. Mickiewicza, Rondo Grunwaldzkie-ul. Twardowskiego, Rondo Grzegórzeckie-ul. Grzegórzecka 67, ul. Chocimska 3, lub w innym miejscu ustalonym indywidualnie z instruktorem. Dla kat. AM, A1, A2, A z placu manewrowego przy ul. Pachońskiego.
 7. W trosce o jakość szkolenia informujemy, że instruktora można wybrać lub zmienić na każdym etapie szkolenia. W tej sprawie prosimy kontaktować się z kierownikiem ośrodka.
 8. Zapisy na jazdy: telefonicznie bezpośrednio u wybranego instruktora przez cały dzień roboczy w godzinach 8.00-18.00
 9. Standardowo w cenie kursu klient ma możliwość realizacji jazd od poniedziałku do piątku w ilości do 4h dla kursu podstawowego kat. AM, A1, A2, A, B, do 8h dla kursu przyspieszonego kat. B, do 12h dla kursu expres kat. B, do 8h dla kursu expres kat. AM, A1, A2, A. Inna ilość godzin jest możliwa tylko w indywidualnym porozumieniu z instruktorem. Jest możliwość jazdy w sobotę, przy czym: w sobotę + 10zł do każdej godziny szkolenia praktycznego. Ze względu na natężenie ruchu w Krakowie najbardziej korzystny czas na naukę jest w godzinach od 7.00 do 16.00 – później są największe korki.
 10. Szkolenie na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów prowadzi instruktor: Robert Ferenc 696079050, odjazdy Rondo Grzegórzeckie ul. Grzegórzecka 67 oraz Grzegorz Michalski 694494947, odjazdy Rondo Grunwaldzkie ul. Twardowskiego. Podstawienie samochodu na egzamin państwowy – automat – 300 zł
 11. Po każdych zajęciach praktycznych należy podpisać kartę zajęć oraz w program zajęć praktycznych, zawierające dokładne czynności wykonywane w dniu szkolenia.
 12. Osoby przeziębione, chore są proszone o odwoływanie jazd odpowiednio wcześniej.
 13. W przypadku zauważenia przez instruktora widocznych oznak choroby, przeziębienia osoby szkolonej instruktor ma prawo do odmówienia jazdy i obciążenia kursanta kwotą w wysokości 50 zł za przestój pojazdu (50 zł za jedną godzinę jazdy umówionej).
 14. Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A w wypadku niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat. AM, A1, A2, A kursant działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.
 15. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia, egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A jest zapewnienie sobie przez osobę szkoloną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego, spodni z długimi nogawkami zakrywających kostkę i dolna część łydki, kurtki z długimi rękawami zapinanej na (suwak, guziki lub zatrzaski), rękawic zakrywających całe dłonie.
 16. Gdy kursant znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, szkolenie nie odbędzie się – wtedy opłata wynosi 50 zł.
 17. Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny kursu prawa jazdy przez 6 miesięcy od daty zapisu na kurs. Po tym okresie, jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem, wydłużeniem i ponownym wznowieniem szkolenia z przyczyn niezależnych od OSK STACH. Gwarancja ceny kursu nie obejmuje sytuacji gwałtownego wzrostu cen paliw przekraczających wartość wzrostu ceny paliwa o 10% od ceny w dniu zapisu na kurs.
 18. W przypadku rezygnacji z kursu lub przerwania szkolenia teoretycznego kwota zwracana za niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o wysokość pierwszej raty 600 zł dla kursu podstawowego oraz 1000 zł dla kursu przyspieszonego i expres, + e-learning 75 zł., które stanowią zwrot kosztów przygotowawczych. W przypadku przerwania kursu, szkolenia praktycznego z przyczyn niezależnych od OSK STACH jest możliwy zwrot wpłaty za niezrealizowaną część szkolenia w okresie do 30 dni od daty wpłaty. Następuje on po odliczeniu opłat za część praktyczną (wykorzystane godziny zajęć) w okresie do 30 dni od daty wpłaty. Po okresie 30 dni od daty wpłaty nie przysługuje zwrot części opłat. Zwrot rozliczonej jak wyżej wpłaty następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji gotówką do rąk kursanta lub przelewem na rachunek bankowy. Zwrot pieniędzy jest możliwy wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty.
 19. Informujemy, iż Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w podatku VAT od towarów i usług. Obowiązujące ceny szkoleń w OSK STACH są cenami netto zwolnionymi od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami (obecnie cena szkoleń nie ulega zwiększeniu o stawkę podatku VAT). W przypadku zmiany stawki VAT od towarów i usług wszystkie ceny ulegną powiększeniu o stawkę VAT. Dotyczy to także wszystkich zobowiązań finansowych klientów, którzy nie dokonali opłaty za szkolenie w całości do dnia zmiany przepisów.
 20. Do każdego przelewu zostaje wystawiony paragon fiskalny, który można odebrać w biurze ośrodka w terminie do 7 dni od daty wpłaty.
 21. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy. Art. 27 [Termin na odstąpienie od umowy] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.